SLink

Tạo liên kết ngắn cho thông điệp quảng cáo.

online marketing tracking

Tách lưu lượng truy cập của bạn thành nhiều nguồn theo chiến dịch để tối ưu hóa hiệu suất

Notify

Gửi tin nhắn cho khách hàng bằng nhiều kênh: SMS, email

data verify

Phát hiện gian lận bằng cách kiểm tra dữ liệu người nộp đơn với dữ liệu tham chiếu từ telco

tele-sale system

Hệ thống bán hàng toàn diện qua điện thoại tích hợp tất cả trong một: CRM, Contact Center, Notify, Verify thành một hệ thống. Đây là hệ thống bán hàng hiện đại nhất thế giới

auto dialer

AutoDialer tự động gọi tất cả các số liên lạc đầu vào. Hệ thống có thể thực hiện hơn 100.000 cuộc gọi mỗi ngày

 
Đăng ký demo hoặc mua
arrow&v

Cảm ơn, Chúng tôi sẽ liên hệ sớm!